Pravni dokumenti so naše delo - komunikacija pa je vaše

O naših področjih dela

Gospodarsko pravo

Gospodarsko pravo zajema naslednja strokovna področja dela:

 • Gospodarski spori
 • Ustanovitev družbe in ostalo statusno pravo
 • Pravo gospodarskih družb
 • Registracija samostojnega podjetnika
 • Sestava in sprememba družbene pogodbe
 • Spremembe v sodnem registru
 • Sestava poslovne pogodbe in sporazuma
 • Pravo intelektualne lastnine
 • Konkurenčno pravo
 • Pravo vrednostnih papirjev
 • Javna naročila in postopki
 • Zastopanje

Delovno pravo

Delovno pravo zajema naslednja strokovna področja dela:

 • Disciplinski postopek
 • Redna in izredna odpoved delovnega razmerja
 • Presežni delavci
 • Tuji delavci
 • Sestava splošnega in posebnega akta in predpisa
 • Zastopanje v delovnih sporih
 • Zahtevek delojemalca (plača, prehrana med delom, potni stroški, regres, odškodnina)
 • Kršitev pogodbe o zaposlitvi

Civilno pravo

Civilno pravo zajema naslednja strokovna področja dela:

 • Obligacijsko pravo
 • Nepremičninsko pravo
 • Dedno pravo
 • Stvarno pravo
 • Zemljiška knjiga
 • Izterjava dolgov
 • Sestava in pregled pogodb, sporazumov in dogovorov
 • Zastopanje
 • Pravdanje

 


Priporočilo

''Odvetniško pisarno Cooper smo uporabili za pregled mednarodne pogodbe. Znanje in izkušnje odvetnice so bile za projekt izjemnega pomena. Sedaj se vedno obrnemo na to odvetniško pisarno.''

Richard Hayes iz Leedsa

Hitri kontakt
  Tel: +386 (0)1 828 1640
 Izpolnite obrazec